ظرفشویی سفید بوش SMS 65M52 EU

مدیر اکتبر 4, 2013 0
ظرفشویی سفید بوش SMS 65M52 EU

ظرفشویی سفید بوش SMS 65M52 EU

  • 2 سبد (13نفره)
  • فقط با 6.5 لیتر مصرف آب

فرستادن دیدگاه »