ظرفشویی استیل بوشSMS58N68TR

مدیر نوامبر 8, 2013 0
ظرفشویی استیل بوشSMS58N68TR

ظرفشویی استیل بوشSMS58N68TR

  • 3 سبد (14نفره)
  • فقط با 6.5 لیتر مصرف آب
  • مصرف انرژیA++

فرستادن دیدگاه »