ظرفشویی سفید بوشSMS58N62TR

مدیر آوریل 21, 2014 0
ظرفشویی سفید بوشSMS58N62TR

ظرفشویی سفید بوشSMS58N62TR

  • 3 سبد (14نفره)
  • فقط با 6.5 لیتر مصرف آب
  • مصرف انرژیA++

 

فرستادن دیدگاه »