صفحه برق سرامیک بوشPKN645E14

مدیر نوامبر 29, 2013 0
صفحه برق سرامیک بوشPKN645E14

صفحه برق سرامیک بوشPKN645E14

  • سرامیک
  • مجهز به 4 منطقه پخت
  • صفحه نمایشگر الکترونیکی
  • قابلیت تنظیم تمام اتوماتیک در 17 حالت
  • مجهز به سیستم ایمنی قطع برق
  • مجهز به نمایشگرH به عنوان نشانگر حرارت
  • شروع اتوماتیک جوشیدن
  • امکان وسیع کردن منطقه پخت
  • قفل کودک
  • ابعاد: 60X60X4.7

فرستادن دیدگاه »