اتوی بخار »

اتو بخاربوشTDA7680

اتو بخاربوشTDA7680

مدیر می 2, 2014 0

اتو بخاربوشTDA7680 قدرت 2750 وات کف پالادیوم گلیس توزیع عالی بخار و سر خوردن عالی اتو روی لباس بخار مداوم 40 گرم در دقیقه بخار متمرکز 180گرم در دقیقه بخار عمودی عملکرد ضد چکه

بیشتر بخوانید »
اتو بخار بوشTDA5680

اتو بخار بوشTDA5680

مدیر نوامبر 10, 2013 0

اتو بخار بوشTDA5680 قدرت 2750 وات کف پالادیوم گلیس توزیع عالی بخار و سر خوردن عالی اتو روی لباس بخار مداوم 40 گرم در دقیقه بخار متمرکز 150گرم در دقیقه بخار عمودی عملکرد ضد

بیشتر بخوانید »
اتوی بخار بوش TDA5650

اتوی بخار بوش TDA5650

مدیر اکتبر 1, 2013 0

اتوی بخار بوش TDA5650 قدرت 2400 وات دارای حالت اکونومیک(e)با 24 درصد صرفه جویی در مصرف برق کف پالادیوم گلیس با کانالهای بخار متمرکز در 3منطقه توزیع عالی بخار و سرخوردن عالی بخار مداوم

بیشتر بخوانید »
اتوی بخاربوشTDA7630

اتوی بخاربوشTDA7630

مدیر اکتبر 1, 2013 0

اتوی بخاربوشTDA7630 قدرت 2400 وات کف پالادیوم گلیس بخار مداوم 40 گرم در دقیقه بخار متمرکز 110 گرم در دقیقه مکانیزم ایمنی خاموش شدن خودکار عملکرد ضد چکه عملکرد ضد رسوب مخزن آب 400

بیشتر بخوانید »