صفحه گاز »

صفحه برق سرامیک بوشPKN645E14

صفحه برق سرامیک بوشPKN645E14

مدیر نوامبر 29, 2013 0

صفحه برق سرامیک بوشPKN645E14 سرامیک مجهز به 4 منطقه پخت صفحه نمایشگر الکترونیکی قابلیت تنظیم تمام اتوماتیک در 17 حالت مجهز به سیستم ایمنی قطع برق مجهز به نمایشگرH به عنوان نشانگر حرارت شروع

بیشتر بخوانید »
صفحه برق سرامیک بوشPKV975N24D

صفحه برق سرامیک بوشPKV975N24D

مدیر نوامبر 29, 2013 0

صفحه برق سرامیک بوشPKV975N24D سرامیک مجهز به 5 منطقه پخت صفحه نمایشگر الکترونیکی قابلیت تنظیم تمام اتوماتیک در 17 حالت مجهز به سیستم ایمنی قطع برق مجهز به نمایشگرH به عنوان نشانگر حرارت شروع اتوماتیک

بیشتر بخوانید »
صفحه گاز سرامیک بوشPRS926B90E

صفحه گاز سرامیک بوشPRS926B90E

مدیر نوامبر 29, 2013 0

صفحه گاز سرامیک بوشPRS926B90E سرامیک 5 شعله 1سر شعله بزرگ،2 سر شعله استاندارد،1 سر شعله کوچک(اقتصادی) و 1 سر شعله پلوپز مجهز به فندک محافظ شعله چدنی و مقاوم مجهز به سیستم ایمنی شعله

بیشتر بخوانید »
صفحه گاز سرامیک بوشPRH626B90E

صفحه گاز سرامیک بوشPRH626B90E

مدیر نوامبر 29, 2013 0

صفحه گاز سرامیک بوشPRH626B90E سرامیک 4 شعله 1سر شعله بزرگ،1 سر شعله استاندارد،1 سر شعله متوسط  و 1 سر شعله پلوپز مجهز به فندک محافظ شعله چدنی و مقاوم مجهز به سیستم ایمنی شعله ابعاد

بیشتر بخوانید »
صفحه گاز استیل بوشPCP615B90E

صفحه گاز استیل بوشPCP615B90E

مدیر نوامبر 29, 2013 0

صفحه گاز استیل بوشPCP615B90E استیل 4 شعله 1سر شعله بزرگ،2 سر شعله استاندارد،1 سر شعله کوچک(اقتصادی) مجهز به فندک محافظ شعله چدنی و مقاوم مجهز به سیستم ایمنی شعله ابعاد:

بیشتر بخوانید »
صفحه گاز استیل بوشPCR915B90E

صفحه گاز استیل بوشPCR915B90E

مدیر نوامبر 29, 2013 0

صفحه گاز استیل بوشPCR915B90E استیل 5 شعله 1سر شعله بزرگ،2 سر شعله استاندارد،1 سر شعله کوچک(اقتصادی) و 1 سر شعله پلوپز مجهز به فندک محافظ شعله چدنی و مقاوم مجهز به سیستم ایمنی شعله

بیشتر بخوانید »