مایع جلا دهنده بزرگ finish

مدیر اکتبر 25, 2013 0
مایع جلا دهنده بزرگ finish

مایع جلا دهنده بزرگ finish

(800 میلی لیتر)،این مایع در آخر کار ماشین ظرفشویی یعنی در مرحله آبکشی مورد استفاده قرار می گیرد و از باقی ماندن لک آب بر روی ظروف بخصوص ظروف شیشه ای جلوگیری می کند.ضمنا با کاهش نیروی پیوستگی و چسبندگی مولکولهای آب باعث می شود که پس از خاتمه کار دستگاه آبی بر روی ظروف باقی نماند و ظروف بهتر وسریعتر خشک شوند.

فرستادن دیدگاه »