ظرفشویی سفید بوشSRS45T62EU

مدیر نوامبر 8, 2013 0
ظرفشویی سفید بوشSRS45T62EU

ظرفشویی سفید بوشSRS45T62EU

  • ظرفیت 9 نفره(2سبد)
  • فقط با 11 لیتر مصرف آب
  • مصرف انرژیA++
  •  

فرستادن دیدگاه »