بوگیر ماشین ظرفشویی finish

مدیر نوامبر 1, 2013 0
بوگیر ماشین ظرفشویی finish

بوگیر ماشین ظرفشویی finish این امکان را به شما می دهد که پس از اتمام کار دستگاه با باز کردن در ماشین ظرفشویی بوی تازه ومطبوع با ظروفی تمیز داشته باشید. 

فرستادن دیدگاه »