اسپری آمریکایی تمیز کننده استیل

مدیر ژانویه 28, 2014 0
اسپری آمریکایی تمیز کننده استیل

اسپری آمریکایی تمیز کننده استیل

از این اسپری جهت پاک کردن لک و کثیفی و پولیش کردن استیل استفاده می شود.

طریقه مصرف:

1-ابتدا قوطی اسپری را به خوبی تکان دهید.

2-قوطی را به فاصله 15 تا 25 سانتی سطح مورد نظر نگه داشته و اسپری کنید.

3-سطح مورد نظر را با یک پارچه تمیز و خشک بخوبی پولیش کنید تا جایی که سطح بخوبی خشک شود.

توجه داشته باشید که این اسپری برای پولیش و تمیز کردن استیل ،کروم و ورق آلومینیوم مناسب است و برای وسایل سیلور یعنی وسایلی که نقره ای رنگ شده اند مناسب نیست.

فرستادن دیدگاه »